I. Šola: Hrvatska bi mogla (opet) postati etička, a ne demokratska država

Biti lažov, loš čovjek i roditelj nije protuzakonito. Kao što ni biti idiot nije protuzakonito… Što je bilo zajedničko državama koje su bile utemeljene na totalitarnim ideologijama nacifašizma i komunizma? To su bile države koje su se smatrale zadnjim utemeljenjem onoga što je istinito i dobro, zadnja riječ povijesti. Takve nacifašističke/komunističke države nazivamo i etičke države, […]