Nova evangelizacija se mora usidriti u dubokoj euharistijskoj i liturgijskoj obnovi

Zašto liturgijska reforma iz 1960-ih i 1970-ih nije uspjela ostvariti novo proljeće u Crkvi? U čemu je tajna privlačnosti stare Latinske mise – gdje tražiti razlog tj. razloge iznenađujućeg preporoda u današnje vrijeme, kada je većina ljudi koji je slave ili pohađaju rođena nakon 1970. godine? I koliko je ovaj razvoj dobar za Crkvu i za […]