Prijeteća kriza u islamu – fetve žedne ‘nevjerničke’ krvi  

ANALIZA SUVREMENOG ISLAMA (2) U prvom u nizu tekstova o islamu Islam na tankoj granici između nasilja i reformebilo je riječi o dvije struje u islamu: progresistima i radikalima. Obje struje smatraju da je islam u krizi, ali radikali smatraju da je problem u Drugome: u zapadu, u kršćanima, u kolonizaciji, u izraelskoj državi itd., dok […]