Komu to smeta povijesni križ u “Friedenssaalu”?

Križ je preživio tolike loše državne i crkvene poglavare, preživjet će i one u politici i kulturi današnje Europe koji misle da ga treba skloniti po svaku cijenu. G7 u Friedenssaalu, 2022. Piše: dr. fra Luka Marković, Katolički tjednik Kraj 20. i počeci 21. stoljeća protječu u zapadnim europskim društvima u sve jačem iskazivanju netrpeljivosti prema vlastitoj […]