Savjet poznatog egzorcista kako djeci govoriti o postojanju Sotone

DOBRO I ZLO Za kršćanske mame i tate problem ne predstavlja govor o dobrom Bogu Ocu koji se brine o nama, no govor o zlom biću koje nam želi nauditi kudikamo je veći izazov. Foto: Flickr Pitanje zla u svijetu izazovna je tema za svakog roditelja, bez obzira na vjersku (ne)pripadnost. Za kršćanske mame i tate […]