Današnji svećenici u tjesnacu između “lavanda-mafije” i lažnih optužbi za zlostavljanje

Uvod Ovih je dana papa Franjo unio određene promjene u Zakonik kanonskoga prava, točnije u njegovu VI. knjigu, koja govori o kaznama i kažnjavanju u Crkvi, a one stupaju na snagu danas, 8. lipnja 2021. god. Te su promjene pripremane već dugo godina, na temelju čega se može pretpostaviti da je problem kaznenoga prava u Crkvi prepoznat kao gorući, kao […]