Dopustili smo da Svemogući Bog ostane u sjeni našeg znanstvenog i intelektualnog života

Nedavno sam čitao neke nagovore Ivana Pavla II. sa duhovnih vježbi koje je održao za studente sveučilišta u Krakovu 1972., još dok je bio kardinal Karol Wojtyla. U jednom od tih razgovora spomenuo je pismo koje je dobio od velikog prirodnog znanstvenika. Evo što mu je taj znanstvenik napisao: „Uglavnom ne nalazim Boga na putovima svoje […]

AKTUALNI INTELEKTUALNI I KULTURNI PRIJEPORI U SVIJETU (2)

Moderni čovjek oslobodio je zvijer žudnje koja ga vuče pred vrata pakla Još je Sigmund Freud smatrao da je ograničavanje instinktivnih žudnji temeljni uvjet za civilizirani život. A još tamo od Aristotela razumno je tvrditi da žudnje treba kontrolirati uz pomoć moralnih ideja i kulturnih normi i tako ih pretvarati u vrline. No buntovni društveni pokreti 1960-ih […]