Ivan Miklenić: Reformu obrazovanja treba odgoditi

U hrvatskoj javnosti već se više od desetljeća govori o potrebi reforme obrazovnoga sustava, bilo je više pokušaja koje je zaustavljala obično promjena političke grupacije na vlasti, a u posljednjih nekoliko mjeseci javnosti se serviraju mrvice o tzv. »Cjelovitoj kurikularnoj reformi«. Ta je reforma pripremljena u vrijeme donedavne vlade Kukuriku koalicije pa uživa veliku potporu […]

Ivan Miklenić: Politika razara i ekumenizam i suživot

KOMENTAR O ODNOSIMA SRPSKE PRAVOSLAVNE I KATOLIČKE CRKVE Bilo bi dobro da se patrijarh Irinej u svojim istupima zadržao na stvarnim kršćanskim stajalištima. Nažalost, za svojeg boravka u Hrvatskoj izrekao je i više političkih poruka te se tako pridružio orkestriranim memorandumskim eskalacijama vodećih srbijanskih političara. Od 18. do 22. kolovoza u Zadru, Splitu i Požegi […]