UČIMO HRVATSKI – Ivičin i Maričin ili Ivicin i Maricin?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Ako su Ivica i Marica brat i sestra, je li Ivica Maričin brat, a Marica Ivičina sestra ili je pak Ivica Maricin brat, a Marica Ivicina sestra? Pitanje je zapravo kako glase pravilni oblici posvojnih pridjeva muških i ženskih imena na –ica kao što su primjerice Jurica, Perica, Tomica, Milica, Đurđica, Dragica… U hrvatskom književnom jeziku posvojni pridjevi spomenutih […]