Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom!

Imaj strpljenja sa sobom, makar mali dio strpljenja koji Bog ima sa tobom. Imaj strpljenja kada ti ništa ne ide, jer postoje u životu periodi kada nećeš ići naprijed, kada ćeš vraćati natrag i kada će te svaki korak unazad boljeti bilo zbog tvojih pogrešaka, bilo zbog želje drugoga da bude ispred tebe. Imaj strpljenja […]

Razlika između mene i tebe

Ja sam osjetljiv, ti si preosjetljiv. Ja sam čvrst, ti si tvrdoglav. Ono što je kod mene štedljivost kod tebe je škrtost. Moj um je otvoren, tvoj je prazan. Ja sam oprezan, ti si opsjednut. Ja sam hrabar, a ti neoprezan. Moj govor umiruje, tvoj zatupljuje; ja sam ovozemaljski i vitalan, a ti si sirov […]