Kako da nas kriza ne slomi nego ojača?

Često imamo priliku čuti “da ono što nas ne ubije to nas ojača” ili da je “svaka kriza nova šansa”. To su životne mudrosti čiju istinitost više ne dovodimo u pitanje, ali ono što jeste pitanje je od čega to ovisi da li ćemo na negativne događaje reagirati kao na prijetnju ili kao na izazov? […]