UČIMO HRVATSKI – Kojega je roda jezgra?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham. Jezgra je, kao i mnoge riječi, višeznačna pa se može upotrebljavati u različitim izrazima  – atomska jezgra, zemljina jezgra, orahova jezgra, stanična jezgra. Jezgra može biti i jezgra predavanja, jezgra znanstvene teorije, jezgra nastavnog programa… Jezgru je moguće upotrijebiti u svim tim značenjima jer ih povezuje zajedničko temeljno značenje jezgre – jezgra označuje središnji, bitni dio čega. Isto temeljno […]