UČIMO HRVATSKI – Kada jest, a kada jeste

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/hkm.hr Sadašnje je vrijeme pomoćnog glagola biti: jesam često u upotrebi, a najčešće je u svom skraćenom obliku: sam, si, je, smo, ste, su. Toga se niza od šest glagolskih oblika sjećamo još iz osnovne škole – naši nas učitelji nisu puštali na miru sve dok ih nismo znali kao pjesmicu ili i ako nas netko […]

UČIMO HRVATSKI – Povlaka ili crtica

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban./hkm.hr Riječi crtica i povlaka označuju pravopisni znak koji se rabi u pisanju polusloženica, pri povezivanju dviju ili više riječi, primjerice spomen-ploča, rak-rana. Taj znak dolazi i pri rastavljanju riječi na kraju retka, kao i između brojki na računima. U tome što riječ crtica i povlaka označuju nema razlike, […]

UČIMO HRVATSKI – Kako je studeni dobio ime?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof. Studenomu odtudaje Ime, Jer studeno on izdaje vrime, Dok izidjesh napolje prid Ustih, On ti odmah i Chud svoju pusti! Navedenim je stihovima krajem 18. stoljeća pisac i svećenik Josip Stjepan Reljković u svojem djelu Kućnik čitateljima objasnio odakle naziv za 11. mjesec u godini koji ima 30 dana i koji počinje […]

UČIMO HRVATSKI – Je li velika većina pleonazam?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Pleonazmi su skupine riječi koje imaju višak značenja, tj. skupine u kojima se jedna od riječi nepotrebno rabi jer je njezino značenje već uključeno u značenje druge riječi. Primjer je pleonazma izraz oko osamdesetak u rečenici Prijavilo se oko osamdesetak natjecatelja. Naime, već osamdesetak znači oko osamdeset, otprilike osamdeset, približno osamdeset, stoga ne treba […]

UČIMO HRVATSKI – Regija, region ili nešto treće?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr Regija je podrijetlom latinska riječ (regio) za koju u hrvatskom jeziku postoji mnoštvo istoznačnica, ovisno o značenju. Riječ region, koju ponekad čujemo, znači isto što i regija, ali u srpskom, bosanskom ili crnogorskom – u tim se jezicima tuđice ne prilagođuju na isti način kao u hrvatskom. Pa kad je već tuđica, […]

UČIMO HRVATSKI – Postoji li bitnije od bitnog?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Je li pravilno reći da je nešto bitnije, odnosno, možemo li, s obzirom na njegovo značenje, pridjev bitan stupnjevati kao što možemo, na primjer, stupnjevati pridjeve koristan, marljiv, pouzdan, i dobiti oblike korisniji – najkorisniji, marljiviji – najmarljiviji, pouzdaniji – najpouzdaniji? Neke pridjeve u skladu s njihovim značenjem ne stupnjujemo – na primjer: zlatan, srebrn, staklen. […]

UČIMO HRVATSKI – Ekselencija ili Ekscelencija?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Danas je riječi kojima se iz počasti obraćamo drugim osobama puno manje nego u prijašnjim vremenima. Ipak, neke su od tih riječi i danas prisutne i bez njih je nemoguće zamisliti kulturno ponašanje. Na primjer, da bismo izrazili poštovanje drugoj osobi služimo se riječima poštovani ili cijenjeni, a zamjenice Vi i Vaš, […]

UČIMO HRVATSKI – Vi ste, gospođo, stigla na vrijeme?

Savjet pripremila Dubravka Rovičanac, prof./hkm.hr Nedavno mi se dogodio svakom jezikoljupcu mio događaj – jedna naša djelatnica zamolila me za jezični savjet. Ušla je u raspravu s našim učenikom o tome kako valja zamjenicu Vi, kad se ova koristi iz poštovanja, složiti s glagolom u perfektu. Djelatnica je tvrdila da valja reći: Vi ste, gospođo, stigla […]

UČIMO HRVATSKI – Dragi svi

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Kada se službeni dopisi, koji se u današnje vrijeme redovito šalju elektroničkom poštom, ne šalju samo jednoj osobi, nego je primatelja poruke više, primatelje se nerijetko oslovljava s izrazom Dragi svi, doslovnim prijevodom engleskoga izraza Dear all. Izraz Dragi svi nije u duhu hrvatskoga jezika i stoga nije primjeren u službenoj komunikaciji, a umjesto […]

UČIMO HRVATSKI – Ne podešavanju, da prilagodbi

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/hkm.hr Na mobilnom uređaju, popularnom iPhoneu, kao glavni se jezik izbornika može odabrati i hrvatski. No kada odlučite promijeniti fotografiju na zaslonu, iPhone nudi dvije mogućnosti – poništi ili podesi. Glagol podesiti i njegov nesvršeni parnjak podešavati imaju zajednički korijen s glagolom desiti se čije se značenje u Skokovu […]