Jedna iskrena molitva može vam pomoći da s jučerašnjim krhotinama ne započinjete današnji dan!

Jedna jednostavna iskrena molitva ujutro može promijeniti cijeli vaš dan. Kao što jedna pozitivna misao može okrenuti vaša razmišljanja i obrazce ponašanja da svijet danas gledate u pozitivnom okviru, da ne kukate i ne žalite se, već da učinite ono što je u vašoj mogućnosti, tako i molitva ima čudesnu moć, moć da vaša vjera […]