T. Nuić: Razbijanje jugoslavenskoga tabua

O Andrićevom se životu moglo samo nagađati Nakon opsežne biografije „Im Brand der Welten / Ivo Andrić. Ein europäisches Leben“, Zsolnay-Verlag, Beč, 2019. (prevedenu pod naslovom „Vatra u vatri / Ivo Andrić – jedan europski život“), Michael Martens nudi hrvatskoj javnosti, iz odmjerene vremenske distance, drugu daleko sažetiju knjigu „San zvan Jugoslavija“ (naklada Ljevak d.o.o, […]