Spor jugoslavenskih komunističkih vlasti i Hercegovačke franjevačke provincije u svezi s djelovanjem Hrvatskog franjevačkog komisarijata Svete Obitelji u SAD-u (1954.-1980.)

autor: Miroslav Akmadža Autor u radu, uglavnom na temelju arhivskih izvora, analizira politiku komunističkog režima u Jugoslaviju prema svećeničkoj emigraciji, na primjeru Hrvatskog franjevačkog komisarijata u Chicagu. Jugoslavenske vlasti uvjetovale su […]