Koje su razlike između pravoslavne i katoličke vjere?

Uvod Nakon što je kršćanstvo, reskriptom cara Konstantina 313. godine dobilo slobodu, nastupilo je novo doba. Razvila su se četiri velika kršćanska središta, tzv. patrijarhata – tri na Istoku: Jeruzalem, Antiohija, Aleksandrija i jedan na zapadu: Rim. Rim je oduvijek uživao najveći ugled među svim Crkvama jer je živjela svijest da je Rim svojom prisutnošću […]