1.750 dosad otkrivenih masovnih prikrivenih grobišta s hrvatskim žrtvama

Sustavno prikrivanje komunističkih zločina od strane neokomumista Prvi veliki korak Republike Hrvatske na povijesnome putu u europske integracije zbio se, sada već davne 1996., kad je Hrvatska postala članicom Vijeća Europe. Od tada do ulaska u Europsku uniju (1. srpnja 2013.) Hrvatska je formalno ispunila mnogobrojne obveze, uključujući i prihvaćanje cjelokupne europske pravne i vrijednosne […]