Kardinal Sarah o krizi svećeništva: „Danas više ne govorimo o dušama“

Ako svećeniku „nije stalo do duša, onda on postaje beskoristan“. Eminentni afrički kardinal snažno je naglasio identitet katoličkog svećenika kao skrbnika duša. „Danas malo govorimo o Evanđelju i više ne govorimo o dušama“, rekao je u nedavnom intervjuu kardinal Robert Sarah, bivši prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata. „Danas se pastoralna skrb uglavnom bavi tijelom, […]