Kardinal Sarah: “Više ne mogu šutjeti”

“Ova knjiga je vapaj moje duše! To je vapaj ljubavi prema Bogu i prema mojoj braći. Dugujem vam, kršćani, jedinu Istinu koja spašava. Crkva umire zato što se pastiri boje govoriti istinu s jasnoćom. Bojimo se medija, javnog mnijenja, vlastite braće. Dobar pastir je spreman žrtvovati svoj život za svoje ovce.” U svojoj najnovijoj knjizi Le […]

Kriza Crkve u zapadnom svijetu zapravo je kriza vjere

Tijekom svog posljednjeg putovanja u Njemačku, u Freiburgu u Breisgau, 24. i 25. rujna 2011., papa Benedikt XVI. održao je dva govora njemačkim biskupima, svećenicima i vođama laičkih udruga. Izvještaji su u to vrijeme pokazali da ih publika nije dobro primila. Međutim, iz perspektive današnje krize, oni su se pokazali proročki. Benedikt XVI. je bio […]

Kardinal Burke o stanju u Crkvi i svijetu

Kardinal Raymond Burke, u govoru na nedavnom ”Church Teaches Forum-u” u Louisvilleu u Americi, pokušao je objasniti suštinu duboke duhovne krize s kojom se suočavaju Crkva i svijet, te vjernicima ponudio ohrabrenje i pastoralne savjete kako se nositi s njom. Kardinal je primijetio kako danas, s obzirom na “teška vremena u svijetu i u Crkvi”, “pouzdano […]