Zašto nam je lijepa crkvena arhitektura danas neophodna

Ljudi imaju metafizičku potrebu za lijepim. Crkva, ako se pravilno izgradi, ispunjava tu duboku žudnju u nečijoj duši, a istovremeno svjedoči o stvarnosti Boga. Jedno od najvećih dostignuća srednjega vijeka bila je pojava gotičke arhitekture. S visokim šiljastim lukovima i vitrajima koji su preplavili katedrale svjetlošću, ovaj je arhitektonski stil uzdizao je srce i um […]