UČIMO HRVATSKI – Odgoditi i odložiti

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Svaka se riječ sastoji od glasova od kojih je oblikovana i sadržaja, odnosno značenja koje se riječju prenosi. Premda ponekad neka riječ može imati više značenja, uobičajeno je da svaka riječ ima jedno značenje. Dvije riječi čija se značenja u svakodnevnoj komunikaciji hrvatskim jezikom često zamjenjuju jesu glagoli odgoditi i odložiti. Ta […]

UČIMO HRVATSKI – Kaže li se ponovno ili ponovo?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Često čujem pitanje je li pravilno upotrijebiti prilog ponovno ili ponovo. I jedan i drugi prilog u hrvatskom su jeziku pravilni i oba su zabilježena u rječnicima. To znači da nije sporno da oba priloga u hrvatskom jeziku postoje i da su u njemu pravilna. Ipak, značenje priloga ponovno različito je od značenja […]

UČIMO HRVATSKI – Jutros, proljetos, ljetos

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Komunikacija ili prijenos poruke vrlo je osjetljiv proces u kojem lako može doći do nesporazuma. Nesporazum može izazvati i upotreba vremenskih priloga npr. proljetos, ljetos, jesenas, zimus… Uz priloge proljetos, ljetos, jesenas i zimus nepravilno je upotrebljavati budućnost Često nismo sigurni što ti prilozi označavaju. Je li, npr. značenje priloga proljetos proljeće […]

UČIMO HRVATSKI – Praznik rada: blagdan ili praznik? Ili oboje?

Jezični savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Dok govorimo ili pišemo trebamo uvijek nastojati da poruka koju namjeravamo prenijeti bude oblikovana razumljivo pravilno i jasno. Zato je, između ostaloga, nužno i poznavanje točnog značenja riječi koje upotrebljavamo. Ponekad javni govornici upotrebljavaju riječi bliskoga značenja kao da im je značenje isto. Npr., riječi praznik i blagdan. […]

UČIMO HRVATSKI – Muzika ili glazba?

Jezični savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić/hkm.hr Riječ muzika u hrvatski je došla iz latinskoga u koji je došla iz grčkoga jezika. Prvotno joj je značenje bilo umijeće muza. Poslije je riječ muzika, kao i hrvatska riječ glazba, počela označavati umjetnost izražavanja tonovima, glasovima, šumovima. Riječ glazba, koja je nastala od riječi glas i nastavka -ba, u hrvatski je jezik uveo tvorac hrvatske terminologije […]

UČIMO HRVATSKI – Postoji li bitnije od bitnog?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Je li pravilno reći da je nešto bitnije, odnosno, možemo li, s obzirom na njegovo značenje, pridjev bitan stupnjevati kao što možemo, na primjer, stupnjevati pridjeve koristan, marljiv, pouzdan, i dobiti oblike korisniji – najkorisniji, marljiviji – najmarljiviji, pouzdaniji – najpouzdaniji? Neke pridjeve u skladu s njihovim značenjem ne stupnjujemo – na primjer: zlatan, srebrn, staklen. […]

UČIMO HRVATSKI – Ekselencija ili Ekscelencija?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Danas je riječi kojima se iz počasti obraćamo drugim osobama puno manje nego u prijašnjim vremenima. Ipak, neke su od tih riječi i danas prisutne i bez njih je nemoguće zamisliti kulturno ponašanje. Na primjer, da bismo izrazili poštovanje drugoj osobi služimo se riječima poštovani ili cijenjeni, a zamjenice Vi i Vaš, […]

Mastan ili masan?

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio: dr. sc. Marko Alerić/HKM Pridjev mastan nastao je od imenice mast i znači onaj koji sadrži masti, masnoću, a u prenesenom značenju onaj koji prelazi granice pristojnosti, koji je neukusan, vulgaran, ali i onaj koji donosi velike prihode – obilan, unosan. Dakle, od imenice mast pravilan je oblik pridjeva u muškome […]

Značenje riječi jubilej

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić/HKV Mnoge riječi u hrvatskome jeziku podrijetlom su iz drugih jezika. U hrvatskome nam pomažu kako bismo njima izrekli sadržaje za koje u hrvatskome jeziku nemamo odgovarajućih riječi. Ipak, strane se riječi hrvatskome jeziku prilagođuju izgovorom, načinom pisanja kao i gramatičkom sustavu hrvatskoga jezika. Zbog prilagodbi podrijetlom strane […]