UČIMO HRVATSKI – Muzika ili glazba?

Jezični savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić/hkm.hr Riječ muzika u hrvatski je došla iz latinskoga u koji je došla iz grčkoga jezika. Prvotno joj je značenje bilo umijeće muza. Poslije je riječ muzika, kao i hrvatska riječ glazba, počela označavati umjetnost izražavanja tonovima, glasovima, šumovima. Riječ glazba, koja je nastala od riječi glas i nastavka -ba, u hrvatski je jezik uveo tvorac hrvatske terminologije […]

UČIMO HRVATSKI – Postoji li bitnije od bitnog?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Je li pravilno reći da je nešto bitnije, odnosno, možemo li, s obzirom na njegovo značenje, pridjev bitan stupnjevati kao što možemo, na primjer, stupnjevati pridjeve koristan, marljiv, pouzdan, i dobiti oblike korisniji – najkorisniji, marljiviji – najmarljiviji, pouzdaniji – najpouzdaniji? Neke pridjeve u skladu s njihovim značenjem ne stupnjujemo – na primjer: zlatan, srebrn, staklen. […]

UČIMO HRVATSKI – Ekselencija ili Ekscelencija?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Danas je riječi kojima se iz počasti obraćamo drugim osobama puno manje nego u prijašnjim vremenima. Ipak, neke su od tih riječi i danas prisutne i bez njih je nemoguće zamisliti kulturno ponašanje. Na primjer, da bismo izrazili poštovanje drugoj osobi služimo se riječima poštovani ili cijenjeni, a zamjenice Vi i Vaš, […]

Mastan ili masan?

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio: dr. sc. Marko Alerić/HKM Pridjev mastan nastao je od imenice mast i znači onaj koji sadrži masti, masnoću, a u prenesenom značenju onaj koji prelazi granice pristojnosti, koji je neukusan, vulgaran, ali i onaj koji donosi velike prihode – obilan, unosan. Dakle, od imenice mast pravilan je oblik pridjeva u muškome […]

Značenje riječi jubilej

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić/HKV Mnoge riječi u hrvatskome jeziku podrijetlom su iz drugih jezika. U hrvatskome nam pomažu kako bismo njima izrekli sadržaje za koje u hrvatskome jeziku nemamo odgovarajućih riječi. Ipak, strane se riječi hrvatskome jeziku prilagođuju izgovorom, načinom pisanja kao i gramatičkom sustavu hrvatskoga jezika. Zbog prilagodbi podrijetlom strane […]