Mislite li da materija misli?

Ako bi materija mogla misliti, onda materija ne bi bila materija kako je trenutno shvaćamo. Može li apstraktno [abstracta] misliti? Skupovi spadaju u apstrakcije? Može li skup misliti? Može li skup prostih brojeva kontemplirati o sebi i misliti misao; “Ja sam skup i svaki od mojih članova je prosti broj”? S obzirom na ono što znamo iz […]

VRIJEME OTKRIVANJA

Jedan od imperativa današnjeg čovjeka je – ukoliko želi obnoviti vlastiti humanitet, odnosno preokrenuti proces raščovječenja u novo očovječenje – duhovno sazrijevanje, posvješćivanje prvenstva duhovnog nad materijalnim. Taj preokret je moguć jedino kao unutarnji proces, kao nešto što se događa u samom čovjeku, nešto imanentno njegovom unutarnjem biću. Pounutrašnjenje ljudske egzistencije nije okretanje lica od […]