Prihvaćanje Matićevog izvješća znači objavu rata nerođenima

Europski parlament je 24. lipnja, glasovanjem 378 prema 255, usvojio drakonski novi set smjernica o pobačaju – takozvano „Matićevo izvješće” ili „Izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRHR). “ Odobrenje u Parlamentu znači da se države članice EU sada slažu da promiču zakonodavstvo koje jamči seksualno obrazovanje u školama, pravo na pobačaj na […]