Vijeće Europe na čelu s Pejčinović Burić zahtjeva ponovno pokretanje akcije ‘spašavanja’ migranata na Mediteranu

Foto: EU2017EE / wikimedia commons Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala je zemlje članice EU da ponovno pokrenu pomorsku akciju “spašavanja” na Sredozemlju. Tijelo, koje nije povezano s Europskom unijom, ustvrdilo […]