UČIMO HRVATSKI – Treba li nam zdrava ishrana ili zdrava prehrana?

Savjet pripremila dr. sc. Jadranka Mlikota./hkm.hr Kada je riječ o savjetima nutricionista u kojima nas poučavaju kako se zdravo hraniti, vrlo se često upotrebljavaju izrazi zdrava ishrana, odnosno zdrava prehrana. Danas je, primjerice, vrlo raširena prehrana po krvnim grupama, širenje svijesti o tom kako pravilna ishrana neosporno ima velik utjecaj na opće zdravstveno stanje, a među zdravijim […]

HRVATSKA BAŠTINA – Mediteranska prehrana

Bymjukic/Croativ.net Slika 1. Svježa riba (MJ) Mediteranska prehrana upisana je na Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne baštine. Dana 4. prosinca 2013. godine potvrđeno je da je multinacionalna kandidatura Španjolske, Cipra, Grčke, Italije, Maroka, Portugala i Hrvatske pod nazivom: Mediteranska prehrana (Mediterranean diet), upisana na Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. U rujnu 2008. godine zemlje: Grčka, Italija, Maroko […]