Što pokazuju rezultati međunarodnog testiranja učenika iz matematike, čitanja i prirodnih znanosti?

Znanje hrvatskih petnaestgodišnjaka ispod je prosjeka znanja njihovih vršnjaka iz država OECD-a, i pokazuje tendenciju pada Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) između svojih mnogih djelatnosti već godinama prati obrazovanje u svijetu. Tako je ta organizacija ustanovila Program za međunarodno vrjednovanje učenika. (Programme for International Student Assessment, PISA) u sklopu kojeg se svake tri godine […]