UČIMO HRVATSKI – Postanak i značenje riječi Badnjak

Savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Riječ Badnjak, Badnji dan potječe od glagola bdjeti. Praslavenski korijen b’d dao je u hrvatskom po pravilu bad-. U vezi s tim je i budan, buditi, budilica s različitim prijevojima od istoga korijena. Ta veza s glagolom bdjeti izgubila se iz naše svijesti. Bdjeti znači ‘biti budan, ne spavati‘. Ali to je ipak posebno nespavanje, kako kaže o. fra Jeronim Šetka […]

UČIMO HRVATSKI – Jezični savjet o Hodu za život

Jezični savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić. Hod je vrlo zanimljiva riječ. U genitivu jednine je kratki naglasak: hőda. Dativ i lokativ jednine se razlikuju po naglasku: Možemo se pridružiti Hődu za život. Možemo sudjelovati u hòdu ili nekoga poznati po hòdu. Možemo nešto rješavati u hòdu. Hod može značiti i mjeru udaljenosti. Nije dobro […]

UČIMO HRVATSKI – Značenje riječi beatifikacija

Savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Blažen i svet, blaženi i sveti uglavnom su istoznačnice. S gledišta stanja umrle blažene ili svete osobe, njegove sreće ili slave u raju, blažen i svet jesu isto. Ali njihovo značenje za nas i za cijelu Crkvu nije isto. Crkva prizna mnogim osobama krjepostan život i želi ih na […]

UČIMO HRVATSKI – Značenje riječi kanonizacija

Savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Latinski beatus znači „blažen“. U skladu s tim proglašenje blaženim je beatifikacija. Latinski sanctus znači „svet“. U skladu s tim proglašenje svetim trebalo bi biti sanktifikacija, ali ipak nije nego kanonizacija. Nastanak te riječi u vezi je s riječju kanon – „popis svetaca“. Tim činom proglašeni svetac, svetica ulaze u popis svetaca opće Crkve. Oni se […]

UČIMO HRVATSKI – O postanku i značenju riječi papa

Savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Danas riječ papa označuje vrhovnog poglavara Katoličke Crkve. Klaić navodi njezino talijansko podrijetlo u koje nema sumnje, ali vjerojatnije je da je riječ preko latinskoga, uz potporu talijanskoga, došla u hrvatski jezik. Korijen te riječi zapravo je u grčkom. Papas je u dječjem grčkom jeziku značila otac. U početku se to […]

UČIMO HRVATSKI – Križni put ili put križa?

Jezični savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Oba ta naziva – i križni put i put križa – imaju svoju dugu povijest i dosta potvrda u hrvatskoj tradiciji. Mnogi narodi i pojedinci imaju svojih teških, trnovitih trenutaka. Naši su takvi trenuci trajali stoljećima. Imali smo puno križnih putova. Svi nas ti križni putovi, osobni i […]

UČIMO HRVATSKI – Golgota i Kalvarija

Jezični savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Mjesto izvan starih jeruzalemskih zidina gdje je Isus raspet na križ zvalo se hebrejski Golgota. Na temelju značenja te hebrejske riječi nastala je latinska verzija toga toponima – Calvaria što je u hrvatski prešlo kao Kalvarija. Kad je dakle riječ o toponimu, gdje je Isus raspet i umro, onda je to vlastito […]

UČIMO HRVATSKI – Riječ korizma i njoj slične riječi

Jezični savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkv.hr Riječ korizma u vezi je s latinskim quadragesima. To je vrijeme crkvene godine prije Uskrsa, a bilo je obilježeno četrdesetodnevnim postom. Stoga se ono naziva i četrdesetnica. Riječ četrdesetnica je višeznačna i to je razlog da je ipak prevladala tuđica, riječ korizma, koja se sasvim učvrstila od davnina. Označuje vrijeme prije Uskrsa, posebno vrijeme […]

UČIMO HRVATSKI – Jezično gledište o imenu Alojzije i prezimenu Stepinac

Savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Ni ime ni prezime toga velikoga hrvatskog kardinala i blaženika nije jednostavno: zanimljivo je s raznih gledišta, osobito s naglasnoga. U hrvatskom književnom jeziku ime bi bilo Àlōjzije. Naglasak je takav jer je nastao pomakom naglasnoga mjesta na početni slog. Na slogu ōj ostala je duljina jer je tu bio […]

UČIMO HRVATSKI – Sretan Božić ili čestit Božić? Sretna Nova godina ili sretna nova godina?

PRVE BOŽIĆNE ČESTITKE Jezični savjet pripremio dr. sc. Mile Mamić./hkm.hr Pridjev sretan javlja se od 18. stoljeća. U vezi je s glagolom sresti, sretati. Misli se da nas ljudi lijepo i dobro sreću. S tim je u vezi i imenica sreća. Do 18. stoljeća bio je pridjev srećan sasvim običan i u hrvatskom jeziku. U novije vrijeme u hrvatskom se ustalio […]