Moralni relativizam

Što je sljedeće za wokeizam? Prije dvadeset pet godina rekao sam prijatelju da ćemo vjerojatno svjedočiti prihvaćanju, pa čak i zaštiti nekoliko mrskih društvenih ili političkih praksa. To se i obistinilo, ali nije na tome ostalo. Svjedoci smo uznemirujuće velike promjene u načinu na koji gledamo na te nove društvene norme – norme na koje smo nekoć odmahivali glavom. Kako sam […]

Moralni relativizam – Franjo, Benedikt i MacIntyre

  Filozof John Haldane u članku Francis, Benedict, and MacIntyre? istražuje vezu Pape Franje, Pape emiritusa Benedikta, i filozofa MacIntyrea. Iako se o Benediktu govori kao o konzervativnom, a nasuprot toga o Franji kao liberalnom, istražujući njihova razmišljanja o relativizmu pronalazimo sličnosti koje Halden citira u spomenutom članku. Filozof Alasdair MacIntyre je najpoznatiji i najutjecajniji po svojoj knjizi After […]

Z. Miliša: Posljedice nametnutog trenda neobveznog seksa na djecu i mlade

Lažne seksualne slobode Kao posljedica radikalnog moralnog relativizma sve je podređeno ugodama. Nastavi li se trend diktature radikalnog moralnog relativizma (gdje sve ima cijenu, a ništa vrijednost) escort-dame postat će uzor djeci i mladima. Da ne bude zabune, ne volim moraliste jer se isti (pre)često iz moralnih vertikala pretvaraju u “horizontalna zadovoljstva.” Međutim, nepopravljiv sam […]