J. Sabol: Pobačaj: moralno-etička, kulturalna, pravna tragedija

 Nova klasa ugrožavanja života Obično se prilazi problematici pobačaja sa stanovišta morala i etike. Teologija kao Crkvena znanost također promišlja svu problematiku oko pobačaja sa stajališta moralne teologije. Stoga je moguće to nesretno pitanje osvjetljavati kao pitanje privatne osobe, kao pitanje osobne savjesti. Crkvi se iz toga razloga predbacuje da se previše miješa u osobni moral […]