Medij: ova multikulturalna zemlja više nije Francuska

Francuska Giscard d’Estainga je nestala, dvije generacije bile su dovoljne da eliminiraju stoljeća kohezije između Francuza. Trebalo je četrdeset godina da počnu zamjenjivati ​​jedan narod drugim, jednu religiju drugom, piše ugledni francuski medij Le Figaro kroz pero svog kolumnista Ivana Rioufola Autor Biram DOBRO  Francuska Giscard d’Estainga je nestala, dvije generacije bile su dovoljne da eliminiraju stoljeća kohezije između Francuza. Trebalo je […]