DJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

autor: ZBH.hr/Troplet Pojam nacionalnih manjina uvijek je politika u zemljama ove regije jugoistočne Europe upotrebljavala , shodno potrebama , kao „oruđe za političko potkusurivanje“ . Glavni krivac za ovakvu međunacionalnu situaciju su zemlje koje su u svojim osvajačkim pohodima naseljavali ljude drugih nacija i vjera u krajeve iz kojih su nekad i prognali domicilno stanovništvo. […]