Nacionalni ponos i dostojanstvo nemaju cijenu

(Izvor za fotografije: https://www.vecernji.hr/techsci/imamo-vec-snimku-finala-hrvatska-francuska-u-robotskoj-verziji-1258046/galerija-315513?page=1)   Čujemo ovih dana – na marginama nacionalnog slavlja koje je zahvatilo Hrvate diljem svijeta – kako se neki pitaju što se to događa s nama, pa se u skladu s time specijalisti opće prakse zaduženi za sva društvena pitanja (od gospodarskih i političkih tema do tumačenja ponašanja, neverbalne komunikacije i […]