Benediktova opcija – izazov i nadahunće

“Benediktova opcije jest strategija prihvaćanja progonstva u vlastitom domu i izgradnja snažne kontrakulture, ta strategija utemeljena je na autoritetu Svetog Pisma i na mudrosti prve Crkve. Nalazimo se u zaista alarmantnoj situaciji, ali ne smijemo se prepustiti histeričnu očajavanju. U ovoj krizi postoji skriveni blagoslov, ako želimo otvoriti oči i vidjeti ga.” Ovih sam dana […]