George Soros će koristiti Irsku kao pripremu za napad na druge katoličke zemlje

Ova vijest vjerojatno i neće začuditi pro-life udruge u Hrvatskoj, jer mi u Hrvatskoj već imamo iskustva sa ‘Otvorenim društvom’ George Sorosa, ali eto, da se zna da će bitka za život biti teška jer se neprijatelj itekako dobro priprema za buduće okršaje, kako u Irskoj, tako i kod nas. U trogodišnjem planu ‘Otvorenog društva’, […]