Slika današnje “uljuđene” EU Hrvatske: JE LI GAY IS OK ?!

A sad jedan ozbiljan upit homofiličarima (kad već postoje homofobi slijedom toga oni “s druge strane barikade” su homofiličari zar ne ?) Eto recimo upit  antifama,primjerice Ostojiću, Vesni Pušić, Arsenu Bauku, Radimiru Čačiću, Occupy Croatia ,BABE koji li već, promicatelji prava Gay parade pa hajde ok , borba za prava ma i to ok , borba […]