Sveta Stolica

UČIMO HRVATSKI VATIKAN Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/HKM Sveta Stolica ime je koje obično neslužbeno upotrebljavamo umjesto Vatikana. Međutim, i ime Vatikan upotrebljavamo umjesto punoga imena (koje je zapisano u hrvatskom službenom popisu država) Država Vatikanskoga Grada. Međunarodno pravo kaže da su Sveta Stolica i Država Vatikanskoga Grada u pravnom smislu dva različita pojma, […]