IVAN BOTICA : KAP SLOBODE I (NE)MOĆI..

Kada razmišljamo o fenomenu slobode kao bitnoj i važnoj sastavnici za ljudsku osobu možemo zaključiti da sama riječ sloboda daje znakoviti čin postojanja čovjeka bez prisile i zabrane..Mnogi kroz povijest a i danas se to proteže su smatrali i/ili i dalje smatraju, da čovjekovo djelovanje mora biti ograničeno na neki način raznim uzrocima, bilo biološkim […]