Novi početak

Ponovno me dovodiš na početak. Pozivaš me da iznova pođem koracima kojima sam već kročio. Pozivaš me da zborim riječima koje sam već izgovarao. Pozivaš me na dodire koje sam […]