Jednoumlje kao standard u SAD-u: Za napredovanje ili zaposlenje na Sveučilištu potrebno je biti ‘politički korektan’

Objavio Narod.hr Godine 2021. Medicinski fakultet Sveučilišta za zdravlje i znanost u Oregonu (OHSU)—koji je četvrti u zemlji za primarnu zdravstvenu zaštitu—objavio je „Strateški akcijski plan za raznolikost, jednakost, inkluziju […]

Obrazovanje kao opće dobro

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Igor Jakobfi/hkm.hr Kvaliteta društvenog suživota neposredno je povezana sa sposobnošću građana da stvarajući i služeći se društvenim strukturama, zajednički i nesebično, planiraju i izgrađuju vlastitu budućnost. […]