Autohtone liturgijske prilagodbe’ sa obrednim plesovima poslane na odobrenje

Meksička biskupska konferencija podnijela je Vatikanu na odobrenje “niz autohtonih liturgijskih prilagodbi za slavlje svete mise za ‘izvorne narode’ zemlje”. Vatikan je navodno ‘povoljno’ primio adaptacije. Oni uključuju laika koji će kaditi oltar umjesto svećenika; “starijeg laika” koji će “voditi zajedničku molitvu”, te cijeli niz obrednih plesova. Evo što je tadašnji kardinal Ratzinger rekao o liturgijskom plesu […]