UČIMO HRVATSKI – Odgoditi i odložiti

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Svaka se riječ sastoji od glasova od kojih je oblikovana i sadržaja, odnosno značenja koje se riječju prenosi. Premda ponekad neka riječ može imati više značenja, uobičajeno je da svaka riječ ima jedno značenje. Dvije riječi čija se značenja u svakodnevnoj komunikaciji hrvatskim jezikom često zamjenjuju jesu glagoli odgoditi i odložiti. Ta […]