Bog želi da odrastete

MALA ŠKOLA DUHOVNOG ODGOJA Cilj koji vam je namijenio vaš Nebeski Otac je da sazrijete i razvijete osobine Isusa Krista. Na žalost, milijuni kršćana ostare, ali nikad ne odrastu. Zapnu […]