Starešina: U 2022. će se nastaviti napetosti na granici oružanog sukoba između SAD-a i Rusije

Objavio Višnja Starešina  Predviđajući političke trendove u 2022. svi se uglavnom slažu da će središte globalne utakmice između SAD-a i Kine još uvjerljivije nego danas biti indopacifička regija, da će se nastaviti napetosti na granici oružanog sukoba između SAD-a i Rusije po rubnim državama NATO-a, uključujući i zapadni Balkan, da će zaštitna lica globalne utakmice i […]