UČIMO HRVATSKI – Koronavirus

Savjet pripremio Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje./hkm.hr Širenjem nove zarazne bolesti u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nameće se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje. Općenito, virus se u medicini definira kao ‘infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama’. U stručnoj i široj općoj […]

UČIMO HRVATSKI – Trenutno ili trenutačno?

Savjet pripremila dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica/hkm.hr Na pitanje o tome što je bolje upotrijebiti trenutno ili trenutačno, odnosno ima li između njih i kakve značenjske razlike nije lako odgovoriti. Tomu je više razloga. Najprije, našim se čitateljima čini da je nekoć češći u upotrebi bio prilog trenutno, a da u posljednjih godina njegovo mjesto sve više zauzima prilog trenutačno. I […]