LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA »Legalizacija pobačaja« slabi cijeli sustav zaštite i promicanja ljudskih prava

Objavio Darko Grden  Kardinal Parolin: »Za Svetu Stolicu ispustiti temelj prava znači lišiti ih njihova bitnoga sadržaja i dopustiti da se rasprše u velikom moru proklamacija ili programa, donošenih na poticaj […]

LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA »Legalizacija pobačaja« slabi cijeli sustav zaštite i promicanja ljudskih prava

Autor: Darko Grden Snimio: B. Čović | Konferencije za novinare državnoga tajnika Svete Stolice kardinala Pietra Parolina Kardinal Parolin: »Za Svetu Stolicu ispustiti temelj prava znači lišiti ih njihova bitnoga sadržaja […]