Jesu li Planinske lisice bile naivne?!

Bugojanska skupina 50 godina poslije Već je odavno jasno kako je Hrvatsko revolucionarno bratstvo imalo krivu procjenu (revolucionarnog) raspoloženja Hrvata ranih 1970-ih u Jugoslaviji. No, i 50 godina nakon što su Bugojanci upali u SFRJ, dvojbena je uloga Udbe u cijeloj priči. Uostalom, Udba je u Hrvata (još) uvijek aktualna. Motivi u kamenu zapisani Piše: […]