9 koraka do bolje komunikacije

Odnosi ne egzistiraju u vakuumu, njihovo postojanje uvjetovano je najmanje dvama emocionalnim bićima, koja u taj odnos ugrađuju svoja iskustva, sveukupnu prošlost te očekivanja koja imaju od tog odnosa. Dvoje pojedinaca u odnosu posjeduju različite ili različito razvijene komunikacijske vještine. No, ono ohrabrujuće jest da se učinkovitija komunikacija može postići jer komuniciranje je vještina, a […]