Prisiljavanje temperamenata da rade za vas

U kliničkoj praksi i tijekom mnogih godina provedenih u radu na programima i s ljudima otkrili smo da znanje o razlikama u temperamentima doista pomaže poboljšanju komunikacije sa supružnikom, djecom i kolegama. Ono nam doista pomaže da upoznamo vlastite individualne snage i slabosti. Prisiljavanje temperamenata da rade za nas započinje samospoznajom. Ako ja, na primjer, […]