Poema o ocu 

Nije dugo prošlo od primirjakad nas je nekolikou februaru ’94. otišlo prvi put u Travnik, kaže otacZašto ste išli, zar se moglo ući u grad,Zar nisu bile barikade i policija […]